Các Sản Phẩm Hoàng Sa Việt Phân Phối Tại Quảng Trị
Các Sản Phẩm Hoàng Sa Việt Phân Phối Tại Quảng Trị
  • Tại Quảng Trị: Quý khách có nhu cầu làm nhà phân phối của chúng tôi xin vui lòng liên hệ sdt dưới đây:
  • Số điện thoại: 0907.090.551
  • https://hoangsaviet.vn/

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung Việt Nam, toàn tỉnh gồm 2 thị xã, 6 huyện với 136 xã/ phường/ thị trấn, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Đông Hà. Địa hình tỉnh Quảng Trị đa dạng: có đồi núi, đồng bằng, cồn cát ven biển và hải đảo. Vì vậy có thể phát triển xây dựng nhà lắp ghép, nhà container hay sử dụng xe bán hàng lưu động.

0907.090.551